WMM-historia stowarzyszenia

Krótka historia stowarzyszenia. 


Wszystko zaczęło się w Paryżu…

W 1830r, w kaplicy przy Rue du Bac podczas jednego z objawień, Maryja ujawniła św. Katarzynie Laboure swoje pragnienie:
„Pragnę, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi”.
Pragnienie to miał wypełnić spowiednik św. Katarzyny, ks. Aladel. On także miał zająć się misją wybicia Cudownego Medalika. Młoda siostra Katarzyna często powtarzała:
„Najświętsza Panna chce, aby ksiądz założył Stowarzyszenie, któremu przyrzeka wiele łask. Ksiądz będzie jego założycielem i dyrektorem”.
Jednak na powstanie stowarzyszenia trzeba było poczekać. Pierwsza wspólnota powstała w Beaunne w 1838r. W 1845r powstała pierwsza grupa w Paryżu. Ks. Aladel czuwał nad formacją młodych. Wydał nawet książeczkę zawierającą statut i regulamin Stowarzyszenia. W 1847r. Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, ks. Etienne, udał się do Ojca Świętego Piusa IX, z prośbą o zatwierdzenie Stowarzyszenia Dzieci Maryi i odpusty z nim związane. Tego samego roku papież zatwierdził wspólnotę. W krótkim czasie Dzieci Maryi zaczęły działać w całej Francji i innych krajach, gdzie posługę pełnili Księża Misjonarze i Siostry Miłosierdzia. Znakiem rozpoznawczym Stowarzyszenia Dzieci Maryi stał się Cudowny Medalik, a hasłem wybite na nim słowa:
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz