wtorek, 27 września 2016

Dzisiaj obchodzimy wspomienie św. Wincentego a Paulo!

Wincenty urodził się w Akwitanii w roku 1581. Po studiach przyjął święcenia kapłańskie. Aby się przyczynić do formacji duchowieństwa i otoczyć opieką ubogich, założył zgromadzenie księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Zmarł 27 września 1660 roku w Paryżu.

prośmy Boga,aby obdarzył nas uczuciem miłosierdzia i delikatności, napełnił nim serca nasze, i tak napełnione zachował.Chrystus chciał się narodzić ubogim, wybrał ubogich naswoich uczniów, sam stał się sługą ubogich i tak dalece zechciał dzielić ich położenie, iż powiedział, że Jemu samemu świadczy się dobro lub zło, jeżeli świadczy się je ubogiemu. Bóg zatem, ponieważ miłuje ubogich, miłuje także tych, którzy ich miłują. Jeśli się bowiem miłuje jakiegoś człowieka, miłuje się także tych, którzy są mu przyjaźni lub pomocni.Toteż i my mamy ufność, że miłując ubogich, jesteśmy miłowani przez Boga. Przeto odwiedzając ich, starajmy się „rozumieć ubogich i potrzebujących” i tak dalece z nimi współcierpieć, abyśmy czuli to samo, co Apostoł, gdy głosił: „Stałem się wszystkim dla wszystkich”. Pełni współczucia z powodu nieszczęść i utrapień bliźnich,
Myśli św. Wincentego a Paulo.
,,Jeśli czujesz się osamotniony i opuszczony pamiętaj, że twój Bóg powiedział:
nawet jeśli matka może zapomnieć o dziecku, Ja nie zapomnę o Tobie”.
,,Bóg nie chce rewolucji: pragnie, by każdy doskonalił się w miejscu,
w którym On nas postawił; On sam nasz los zabezpiecza.”
,,Im bardziej Boże plany wobec nas są zagmatwane, tym większa jego opieka
i zachęta by nie rezygnować, ale rozwinąć nasze zaufanie.”
,, Miejcie ufność w Panu i polegajcie na Jego przewodnictwu;
zachęcajcie wszystkich wokół was do tego bliskiego kontaktu z Bogiem,
który obfituje tak wielkim spokojem i umocnieniem.”
,, Wsparcie Niebios nie ustanie, jeśli z ufnością oddasz Bogu swoje lęki i ograniczenia.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz